Finndomo yhteystiedot

Pohjois-Savon käräjäoikeus vahvisti 3.12.2012 antamallaan päätöksellään Finndomo Oy:n saneerausohjelman.

Saneerausohjelman määräysten mukaisesti kaikki yhtiön omaisuus on realisoitu, eikä Finndomo Oy:llä ole enää liiketoimintaa tai omaa henkilökuntaa. Takuuvastuiden osalta käräjäoikeus vahvisti niiden olevan ns. saneerausvelkaa. Näin ollen takuuvastuisiin perustuvia mahdollisia asiakkaiden korvausvaatimuksia leikataan pääsääntöisesti saneerausohjelmassa. Saneerausohjelma on kestoltaan useita vuosia.


Käräjäoikeus nimitti asianajaja Antti Heikinheimon ja asianajaja Jan Liliuksen valvomaan Finndomo Oy:n saneerausohjelman toteuttamista.


Pyydämme Finndomo Oy:n asiakkaita olemaan yhteydessä mahdollisissa takuuvastuuasioissa kumpaan tahansa valvojista: asianajaja Antti Heikinheimo, puh. 09 2288 4260, antti.heikinheimo@hannessnellman.com tai asianajaja Jan Lilius, puh. 09 2288 4229, jan.lilius@hannessnellman.com.

 

Kotipaikka

Rutakontie 50
FI-74300 SONKAJÄRVI

 

 

Copyright © 2007 Finndomo                Yhteystiedot
.